इन्जिनियरिङ साहित्यिक समाजको बिधान–२०७३, परिच्छेद् ७, दफा १८ को अधिनमा रही निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थाका लागी यो इ.सा.स. निर्वाचन निर्देशिका २०७४ लाई तर्जुमा गरिएको छ ।
इन्जिनियरिङ साहित्यिक समाजको बिधान–२०७३ को दफा १८
•१८. निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था
क) कार्यसमिति एक बर्ष पुग्नु र बार्षिक साधारण सभा हुनुको एक महिना अगाडी निर्वाचन सम्बन्धि कार्य सम्पादन गर्नका लागी संस्थाको सदस्यभन्दा बाहिरबाट एकजना निर्वाचन संयोजक र निर्वाचनमा भाग नलिने प्रतिनिधि मध्येबाट दुइ जना गरी तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिनेछ ।
ख). निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्य प्रयोजनका लागी छुट्टै निर्वाचन निर्देशिका जारी गर्न सक्नेछ ।
ग).निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यक्रम निर्वाचन हुनुभन्दा ७ दिन अगावै प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।
घ).निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू निर्वाचन निर्देशिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
ङ). निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रक्रिया तोकेर निर्णयकारी भुमिका खेल्दै मितव्ययी ढङ्गले निर्वाचन गर्ने,
च). उपयुक्त पदका लागी योग्यता पुगेकोलाई मात्र उमेदवारी दिनुपर्दछ ।
छ). निर्वाचनबाट नै नयाँ कार्यसमिति चुनिनेछ ।
ज). निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्ट निर्वाचन समिति स्वत विघटन हुनेछ ।
झ). निर्वाचन विधिवत, स्वतंत्र र निष्पक्ष सम्पन्न गर्न निर्वाचन समितिको दायित्व हुनेछ।
इ.सा.स. निर्वाचन निर्देशिका – २०७४
१. निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था इन्जिनियरिङ साहित्यिक समाजको बिधान – २०७३ को दफा १८ मा तोकेबमोजिम हुनेछ । तथा यसको सम्पूर्ण व्यवस्था निर्वाचन समितिले गर्नेछ ।
२. निर्वाचन समितिले तोकेको मिति, समय र स्थानमा नै निर्वाचन हुनेछ ।
३. निर्वाचन समितिले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार नै निर्वाचन कार्यबिधि हुनेछ ।
४. संस्थाका साधारण सदस्यहरूले मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
५. निर्वाचनमा सहभागी हुन तथा कुनै पदमा उमेद्वारी दिनका लागी निर्वाचन समितिले तोकेको मिति भित्र बिधान अनुसार नै संस्थाको साधारण सदस्यता लिएको तथा आफ्नो सदस्यता नविकरण गरेको हुनुपर्नेछ ।
६. उपयुक्त पदका लागी उमेद्वारी दिन चाहने सदस्यहरूको योग्यता इन्जिनियरिङ साहित्यिक समाजको विधान – २०७३ को दफा १४ मा उल्लेख गरेबमोजिम हुनुपर्नेछ ।
७. निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिता प्रचलित नेपालको सबिधान अनुरूप हुनेछ ।
निर्वाचन कार्यतालिका
१. उमेद्वारी दर्ताः मिति २०७४ माघ ५ गते साझँ ८ बजे भित्र
२. साधारण सदस्य र उमेद्वार सूची प्रकाशनः मिति २०७४ माघ ६ गते बिहान ६ बजे भित्र
३. मौन अबधीः २०७४ माघ ६ गते साझँ ४ बजेबाट
४. निर्वाचनः २०७४ माघ ७ गते आइतबार, बिहान ८ बजे देखी सोही दिन बिहान ९ बजेसम्म, क्याम्पसको सेमिनार हल
५. नतिजा प्रकाशनः २०७४ माघ ७ गते आइतबार