अङ्कुरण – बर्ष २०७४


कृति: अब्कुरण – बर्ष २०७४
प्रकाशक : इन्जिनियरिब साहित्यिक समाज
पूर्वाञ्चल क्याम्पस, धरान
इ.सा.स–धरान

अब्क: १
वर्ष: प्रथम (२०७४)
संस्करण : प्रथम २०७४
ISSN : 2565-5221
मूल्य : रु १२० ।– (बिद्यार्थीका लागी)
रु १५० ।– (अन्यका लागी)

लेआउट : इ.सा.स.–धरान
मुन्द्रण : PGS Graphics
सर्वाधिकार: © लेखकहरुमा
आवरण डिजाइन तथा फोटोग्राफी: मिथुन कुवँर
विज्ञापन डिजाइन : बैकुण्ठ आचार्य, मिथुन कुवँर
इमेल: info@esas.org.np
फेसबुक: fb.me/esasdharan
वेवसाइट: http://esas.org.np


छापा पुस्तकको लागी सम्पर्क
इमेल: info@esas.org.np
फेसबुक: fb.me/esasdharan

निशुल्क इ-बुक को लागी 
Download Ankuran-barsa_2074